Fotovõistlus “Kasvades oma toiduga” – Fotovõistlus 2023

Fotovõistlus “Kasvades oma toiduga”

Fotovõistlus “Kasvades oma toiduga”
Photo competition “Growing with your food”

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi kuuluv “Kasvades oma toiduga” projekt koos Rohelise kooli programmiga kutsuvad aiandus- ja fotograafiahuvilisi õpilasi, õpetajaid ja kõiki teisi osalema samanimelisel fotokonkursil. Esita oma fotod konkursile hiljemalt 30.novembril 2023. Täpsem info konkursist siin.

The “Growing with your food” project, part of the European Capital of Culture Tartu 2024 program, together with the EcoSchool Program in Estonia, invites gardening and photography enthusiasts students, teachers and everyone else in Europe to participate in the photo contest. Submit your photos to the competition no later than November 30, 2023. More information about the competition here.


  kuni 12-aastased/ up to 12 years old13-18-aastased/ 13-18 years oldtäiskasvanud/ adults

  Üksikfotod või Fotoessee / Individual photos or Photo essay

  Üksikfotod/ Individual photosFotoessee/ Photo essay

  500

  500

  500

  FOTOESSEE / PHOTO ESSAY

  1000

   

  Korraldajatel on õigus võistlusel osalevaid töid tasuta kasutada konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel veebis, meedias, näitustel ja avalikel üritustel, viidates töö autorile. / The organizers have the right to use the photos participating in the competition free of charge when presenting the competition and its results online, in the media, at exhibitions and public events, citing the author of the work.
  Fotode üleslaadimisel kinnitab osaleja, et on tutvunud konkursi tingimustega ja nendega nõustunud ning lubab töödelda esitatud isikuandmeid konkursi läbiviimise eesmärgil. Foto(de) esitaja vastutab, et autoriõigused kuuluvad talle. / When uploading photos, the participant confirms that he/she has read the terms of the competition and agrees to them, and allows the processing of the submitted personal data for the purpose of conducting the competition. The submitter of the photo(s) is responsible for owning the copyright.